rady do winXP-2

13. února 2009 v 5:09 | tlamax |  blblosti
Klávesové zkratky v Průzkumníkovi:
F1 Nápověda
F2 Přejmenovat
F3 Hledat
F4 Rozbalit pole Adresa
F5 Obnovit obsah složky
F6 Přepínání mezi oknem a panelem adresa
F10 Vyvolat hlavní nábídku (Alt)
F11 Maximalizovat okno
Alt + F4 Zavřít okno
Ctrl + C Kopírovat do schránky
Ctrl + X Vyjmout do schránky
Ctrl + V Vložit ze schránky
Ctrl + Z Odvolat poslední akci
Shift + F10 Zobrazit místní nabídku
Alt + vlevo Do předchozí nabídky
Alt + vpravo Do následující složky
Del Odstranit do koše
Shift + Del Vymazat
Ctrl + A Vybrat vše
---
Vypnutí funkce autorun:
Musíte vyhledat větev
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom
v registrech a vytvořit novou položku DWORD s názvem Autorun a hodnotou 0.
---
Vyhlazování písma na uvítací obrazovce:
Stačí v registrech vyhledat větev HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
a vytvořit novou textovou položku Fontsmoothing a novou položku DWORD
FontsmoothingType. Oběma přiřaďte hodnotu 2. Pokud tuto hodnotu změníte
na 0, vyhlazování se vypne.
---
Spouštění písniček:
Klikněte právým tlačítkem myši na lištu (lišta to je tam, kde je
tlačítko START) dejte Panel nástrojů a potom Nový Panel Nástrojů...
Pak už si jen vyberte složku s písničkama a dejte OK a koukněte se
do lišty.
---
Více volného místa na disku, která si XP dodatečně přisvojili:
a) odstraněním BODŮ OBNOVY
Po resetování počítače vymažte skrytou složku "C:\System Volume
Information/_restore...". Tím můžete uvolnit klidně i 1 GB místa.
Ovšem některé soubory nepůjdou vymazat a navíc zřejmě nebude možné se
vrátit v případě problémů k původnímu stabilnímu systému!
* Pro úplné vymazání celého adresáře (složky) je nejprve vypnout funkci
"vytváření bodů obnovy" (START -> Ovládací panely -> Systém -> Obnovení
systému -> Zaškrtnout "Vypnout nástroj Obnovení systému"
* Nebo dle výše uvedeného postupu "Zapnout nástroj Obnovení systému"
a nastavit si, kolik místa na disku bude pro tuto funkci rezervováno.
b) odstraněním souborů se ztracenými fragmenty
Stačí vymazat skrytou složku složku "C:\Found.000"
Nyní již pouze stačí vysypat koš...
Více volného místa na disku 2:
a) Tento počítač->Pevný disk->Vlastnosti->Vyčištění disku. Na první
záložce můžete s klidným svědomím vymazat všechno, kromě zkomprimovaných
starých souborů. Na druhé záložce používám akorát poslední položku -
vymazání bodů obnovení. Předchozí dvě položky nepoužívám, protože si vždy
pořádně rozmyslím co nainstalovat a co ne
b) Tempy, dočasné soubory, které se automaticky nevymazají. Ve Windows XP
jsou na to dvě složky:
C:\Documents and Settings\Uživatelské jméno\Local Settings\Temp
- zde můžete všechno bez obav vymazat...
C:\WINDOWS\Temp
- zde taky
c) Složky pro odinstalování aktualizací z Windows Update. Ty jsou
v C:\WINDOWS\ a při standardním nastavení systému začíná název složky
znakem dolaru ($) a tyto složky jsou označeny modrým písmem. Dále pak
existuje ještě složka, kterou vytvořil instalátor Service Packů,
C:\WINDOWS\ServicePackFiles . Ta je sice označena normální barvou,
vymazat jí ovšem můžete taky
d) Poslední tip k uvolnění místa na disku sám nepoužívám. Je to vymazání
složky C:\WINDOWS\Prefetch . Obsahuje informace pro rychlejší běh
aplikací. Uvolníte sice nějakých 5 MB, zrychlí se spouštění systému, ale
běh aplikací bude pomalejší...
---
Jak opravit program Internet Explorer v systému Windows XP:
Ve verzi programu Internet Explorer, která byla dodaná s operačním
systémem, není možnost spustit opravu programu. Tato možnost je dostupná
až po aktualizaci na novější verzi. Je to tak naprogramované od verze
systému Windows 98 a programu Internet Explorer 4.
Program Internet Explorer je možné přeinstalovat následovně:
1. Klikněte na tlačítko Start.
2. Klikněte na položku Run/Spustit.
3. Do pole Otevřít napište následující příkaz:
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132
%windir%\Inf\ie.inf.
Budete potřebovat instalační disk CD systému Windows XP.
---
Otevřít složku jako v Průzkumníkovi:
Když na Ploše otevřete Zástupce složky (jakékoliv) zároveň se stisknutým
[Shiftem], tak se složka otevře v Průzkumníkovi.
---
Hibernace:
Ve Windows XP je "mírně" skrytá funkce Hibernace. Co to je? Touto funkcí se uloží celá RAM na disk a počítač se vypne. Po zapnutí se vrátíte přesně do stavu, v jakém jste PC hibernovali (otevřené stejné aplikace a v nich stejné dokumenty, neztratí se ani změny, které jste v programu neuložili). Narozdíl od úsporného režimu se ale počítač úplně vypne, tj. můžete ho i vypnout ze zásuvky a nic se nestane.
A jak ji aktivovat? Nejdřív musíte zapnout "podporu spánku" (to je právě ta naše hibernace :-)). Pravé tlačítko na Ploše - Vlastnosti - záložka Spořič obrazovky - tlačítko Napájení - záložka Režim spánku. Zde tuto funkci zapněte. Její aktivace je velice podobná normálnímu vypnutí počítače: Dejte Start -> Vypnout. V této nabídce můžete kliknout na několik možností (úsporný režim, vypnout, restartovat). Mezi těmito možnostmi se ale také dá vybírat pomocí šipek, vybraná je vždy mírně světlejší. Najeďte na restartovat (úplně vpravo) a potom dejte ještě jednou šipku doprava. V tento moment není zdánlivě nic zvýrazněné. Je ale zvýrazněná volba hibernace, což ale není vidět. Potvrďte ENTER a počítač se hibernuje. Potom už stačí kdykoli počítač zapnout a sám se dehibernuje, v tom už není nic na vysvětlování.
Poznámka: Pokud jdete do Start-Vypnout a podržíte Shift, nápis "úsporný režim" se přepíše na "režim spánku" a po jeho stisknutí se počítač hibernuje.
---
Když se okna složek přemnoží jako králíci:
Zavírání mnoha oken otevíraných při prohlížení souborů přes Tento počítač je krajně nešikovné, když zavíráte složky jednotlivě. Zavřete je naráz. Stačí stisknout při zavírání poslední zobrazené složky klávesu Shift.
---
Jakým způsobem změnit nápovědný text pro heslo a obrázek uživatele:
Vše naleznete v tomto klíči: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Hints\ %UserName%\
V klíči Hints má každý uživatel svůj klíč. Údaj jeho hodnoty (Výchozí) se rovná nápovědnému textu pro heslo. Údaj hodnoty PictureSource se rovná cestě a názvu souboru s obrázkem.
---
Zmizení všech ikon na ploše i s hlavním panelem:
Jděte do nabídky start, a tam klepněte na "Vypnout počítač". Nyní držte [Ctrl] + [Shift] + [Alt] a klikněte na "Storno". Počítač potom vypnete nebo restartujete tak, že vyskočíte do menu, kde si vybíráte účty (WINOKNO + L). A tam už potom lehce restartujete počítač (kliknutím na "Vypnout počítač").
Jde vlastně o shození hlavního windowsovského programu explorer.exe. Opětovné zobrazení hlavního panelu a ikon na ploše lze zajistit i přes nabídku CTRL+ALT+DEL, kde zadáte spuštění aplikace C:\Windows\Explorer.exe ...
---
Klávesové zkratky pro práci se soubory a složkami:
Podržte Alt a poklepejte na jakýkoliv soubor. Spustí se Vlastnosti souboru.
Podržte Shift a poklepejte na jakoukoli složku. Otevře se v Průzkumníkovi.
Podržte Ctrl a poklepejte na jakoukoli složku. Otevře se v samostatném okně.
---
Jak si poradit s viry co po odpočítávání restartují PC:
Viry typu Blaster nebo Sasser vám po připojení na Internet restartují PC. Jak restartu předejít? Po začátku odpočítávání dejte Start->Spustit a napište "shutdown -a" (bez uvozovek). Odpočítávání přestane. Nyní máte dostatek času na stáhnutí záplaty od Microsoftu a nějakého jednorázového antiviru...
---
Klávesnice na obrazovce:
Pro tento trik musíte mít nainstalované funkce Usnadnění z CD Windows.
Klávesnici na obrazovce spustíte pomoc9 C:\WINDOWS\SYSTEM\Osk.exe .
---
Správce Usnadnění práce na PC:
Pro jeho spuštění stačí jít do Start-Spustit a namačkat "utilman.exe".
---
Neviditelná složka:
Jak udělat neviditelnou složku? Klikněte pravým tlačítkem na složku, dejte Vlastnosti, Vlastní nastavení, Změnit ikonu. Pak klikněte na 3. řádek odzvrchu, na 13. ikonu (zleva) a dejte OK. Potom přepište název složky na nic (podržíte [Alt] a na numerické klávesnici napíšete 0160) a dejte [Enter]. A je to!
---
Myš pro leváky i v DOSu:
Pokuď jsi levák, dává ti Windows možnost nastavit si myš pro levou ruku (Ovládácí panely), ale v DOSu ve fullscreenu začíná fungovat DOS driver a myš začíná pracovat pro praváky. Pokud to chceš změnit, vytvoř INI soubor který donutí myš, přepínat se i v DOSu. Pro to napiš v libovolném textovém editoru;
[mouse]
PrimaryButton=3
SecondaryButton=1
Uloľte soubor jako MOUSE.INI a přesuňte ho do složky Windows. Po restartu bude vše fungovat ale ve Windows bude myš pro praváky. To však nevadí, stačí změnit nastavení na přesný opak...
---
Jak se dostat do adresáře "System Volume Information" (Win XP):
Tenhle adresář obsahuje data důležitá pro obnovu systému (tzv. bod obnovy) a proto je celkem logicky dost obtížné se do něj dostat. Ale někdy je to nutné - když např. potřebujete odtud vyhnat neodbytného dialera. Zde je postup jak na to :
1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač (nebo na ikonu Tento počítač na ploše).
2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
3. Na kartě Zobrazení klepněte na přepínač Zobrazovat skryté soubory a
složky (zaškrtněte ho).
4. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému
(doporučeno). Zobrazí se výzva k potvrzení změny. Klepněte na tlačítko Ano.
5. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít zjednodušené sdílení souborů
(doporučeno).
6. Klepněte na tlačítko OK.
7. Pravým tlačítkem myši klepněte na složku System Volume Information
v kořenové složce a v místní nabídce, která se objeví, klepněte na příkaz Vlastnosti.
8. Klepněte na kartu Zabezpečení.
9. Klepněte na tlačítko Přidat a potom zadejte jméno uživatele, kterému chcete povolit přístup k této složce. Jedná se obvykle o účet, pomocí nějž jste přihlášeni (pokud nevíte, zkuste tam napsat Everyone). Klepněte na tlačítko OK.
10. Přesvědčte se, že nový uživatel má zaškrtnuta všechna přístupová práva ke složce a potom opět klepněte na tlačítko OK.
11. Nyní už můžete otevříte složku System Volume Information v kořenové složce a provést potřebné úpravy.
---
Seznam všech načtených ovladačů (driverů):
Jaká je nejrychlejší cesta (ve Windows XP) jak dostat kompletní seznam
všech v tuto chvíli využívaných (loadnutých) driverů (včetně názvů a popisů modulů)?
Otevřete si utilitu command (Nabídka Start > Spustit - command) a napište
příkaz: driverquery /V > drivers.txt. Po zmáčknutí klávesy Enter najdete
ve složce C:\Documents and Settings\Vaše jméno pak najdete soubor
drivers.txt ve kterým najdete vše potřebné...
Tip: Místo command můžete také zapnout vylepšenou verzi - cmd...
---
Zamknutí Windows XP na disketu:
Ve Windows XP můžete nastavit, aby Windows XP vyžadovaly při spouštění speciální disketu...
1. Ve složce Windows/System32 spusťte syskey.exe...
2. Povolte šifrování (jak vás systém upozorní, po povolení šifrování ho už nelze zakázat).
3. Klikněte na aktualizovat.
4. V sekci Generování hesla systémem klikněte na Uložit klíč pro spuštění na disketu.
5. Vložte disketu do mechaniky A:\. Potvrďte a je to.
Zrušení: Postup se ve všech bodech shoduje, až na 4.: Tam musíte klepnout na Uložit klíč pro spuštění na místní disk.
---
Obrázek jako pozadí složky v průzkumníkovi:
Jednoduchý postup z Windows 98 zde nefunguje, musí se na to jít trochu oklikou. Otevřete si libovolnou složku a v Nástroje->Možnosti složky->Zobrazení vypněte "Skrýt chráněné soubory operačního systému". V každé složce se vám pak objeví soubor desktop.ini, jehož obsah určuje nastavení složky.
Do něj poté stačí zkopírovat toto...:
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
IconArea_Image=Obrazek.jpg
...kde Obrazek.jpg nahradíte názvem vlastního obrázku...
---
Správce procesů netradičně :-) :
Podržte klávesu Ctrl, klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel (stále držte Ctrl), z nabídky vyberte Správce úloh (Task Manager). Objaví se trochu netradiční Správce úloh - při stálém držení Ctrl, všechny hodnoty v záložce "Procesy" zůstanou "zamrznuté",vytížení procesoru bude 0% a velikost virtuální paměti 0 bajtů. Síť bude též vytížená na 0% . V případě, že Ctrl pustíte, vše se vrátí do normálu a Správce úloh bude ukazovat správné hodnoty :-)
---
Problém s SP2:
Po instalaci Windows XP Service Pack 2, vám mohou zmizet z adresáře C:\Windows\System32 soubory Config.nt, Command.com, nebo Autoexec.nt. Díky nim fungují některé programy (většinou v MS-DOS) - soubory se přemístily do složky repair. Takže je odtamtud můžete přesunout zpět do složky System32, ale ještě předtím nastavte u souboru atribut "Jen pro čtení"...
---
Zástupce pro vypnutí a restart PC:
Můžete si vytvořit na Ploše (nebo kdekoli jinde) zástupce pro restart nebo vypnutí PC. Postup:
1. Pravým tlačítkem myši klikněte na pracovní plochu.
2. Přesuňte se na položku "Nový".
3. Klikněte na položku "Zástupce".
4. Do pole "Zadajte umístění položky" napište:
a) shutdown -s -t 00 Vypnutie počítača
b) shutdown -r - t 00 Reštart počítača
c) logoff Odhlášení z Windows
d) %windir%/System32/rundll.exe powrprof.dll,SetSuspendState
Režim spánku
5. Klikněte na tlačítko "Další".
6. Pojmenujte daného zástupce a klikněte na tlačítko "Dokončit".
7. Pravým tlačítkem myši klikněte na daný odkaz a klikněte
na "Vlastnosti".
8. Klikněte na "Změnit ikonu" a vyberte tu samou ikonu která
sa zobrazuje v Nabídce Start a Vypnout počítač.
9. Všechny příkazy fungují i v příkazovém řádku
---
Ikona Zobrazit Plochu:
Chcete si vytvořit vlastní ikonku Zobrazit Plochu? Stačí, když si otevřete poznámkový blok, zkopírujete do něj text níže a soubor uložíte s příponou SCF.
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
---
Přejmenování důležitých složek:
Nejprve si spusťte přes Start -> Spustit program regedit. Najděte klíč Hkey_current_user\Software\Microsoft\Windows\Explorer\CLSID\
Když klikáte na položky v tomto klíči, vedle se vždy zobrazí řádek (Default) s hodnotou (value not set). Místo toho napište svůj název.
A tady je seznam co která hodnota znamená:
{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} - místa v síti
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} - tento počítač
{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} - dokumenty
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} - koš
{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} - neví
A ještě se k tomu dá v daných klíčích změnit ikona.
---
Přidání systémových složek do Tento počítač:
Spusťte Start -> Spustit -> regedit
Najděte větev HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\MyComputer\
Vytvořte klíč NameSpace (pokud neexistuje)
Další postup záleží na tom, které složky tam chcete přidat. Vytvořte podklíč a pojmenujte ho následovně:
Složka: název podklíče:
Tiskárny {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
Naplánované úlohy {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
Síťové a telefonické připojení {992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
Dočasné internetové soubory {7BD29E00-76C1-11CF-9DDO-00A0C9034933}
Koš {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
Historie {FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}
Písma {BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}
Win Live Messenger-Sdílené složky {BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F}
Poznámka: to poslední je tam už po nainstalování tohoto programu a dá sa vypnout, jedině když ho máte nainstalovaný...
---
Přidání položky Kopírovat a Přesunout do složky do kontextové nabídky:
V systému Windows XP je možné do kontextové nabídky všech souborů pridat volby Kopírovat do složky a Přesunout do složky, čímž se urychlí a zjednoduší práce so soubory a adresáři.
Otevřete editor Registrů (Start -> Spustit -> regedit).
Vyhledejte následující klíč:
HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers.
V této větvi vytvořte klíče Copy To a Move To.
Textovou hodnotu (přednastavenou) změňte na nasledující hodnoty:
Pro kopírování i přesunutí:
{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}
A nové položky v kontextové nabídce po klepnutí pravým tlačítkem na soubor jsou tam!
---
Velikost Disk Cache:
Tento trik vám umožní libovolné nastavení paměti přidělené jako
"Disk Cache". Může být použita ke zrychlení počítače, nebo k vyřešení
problémů s pamětí.
Pokud jste uživateli Windows postavených na jádře NT (NT,2000,XP), dělá se
toto nastavení přes registry. Najděte klíč:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
Session Manager\Memory Management
Vytvořte hodnotu DWORD (pokud již neexistuje) s názvem IoPageLockLimit
a nastavte hodnotu podle následující tabulky:
MB Decimal Hex
4 4096 1000
8 8192 2000
16 16384 4000
32 32768 8000
64 65536 10000
---
Když jsou na NT/2k/XP na 2 PC stejní uživatelé se stejným heslem:
Když jsou na NT/2k/XP na 2 PC stejní uživatelé se stejným heslem, pak se po
vstupu do sdílených prostředků počítač neptá na jméno a na heslo a
automaticky tam střelí to aktuální.
Teď si předdtavte, že je síť, kde na každém kompu je uživatel admin a host.
Když jeden hacknete, tak jak se z nehacknutého dostanete ke sdíleným
prostředkům hacknutého, když vás to pokaždé loguje jako hosta?
K tomu slouží příkaz NET USE, který může změnit uživatele - syntaxe:
a) heslo může být zobrazeno:
net use \\<počítač>\<sdílený prostředek> /user:<uživatel> <heslo>
b) heslo nemůže být zobrazeno - PC se připtá:
net use \\<počítač>\<sdílený prostředek> /user:<uživatel> *
Ukončit připojení jako jiný uživatel můžete příkazem:
net use \\<počítač>\<sdílený prostředek> /delete
---
Start Windows
1. Bootování
Obrázek, který se zobrazí při bootování systému je uložen v souboru WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe. Lze ho změnit přímo v tomto souboru nebo najít už upravené soubory na netu. Ale oba způsoby velmi často vedou k chybě, díky které nemusí Windows už nastartovat. Mnohem bezpečnější je použít nějakou aplikaci, která změní tento obrázek pomoci měnitelných skinů. Nemění nijak soubor ntoskrnl.exe, jenom pomocí ovladače obejde tento soubor a zobrazí zvolený skin.
Takovýto prográmek, se kterým mám dobré zkušenosti je BootSkin.


Jeho použití je jednoduché. Prostě spustíte program a v okně se zobrazí základní skiny. Prohlédnout si je můžete pomocí tlačítka Preview a jejich zavedení pomocí tlačítka Apply. To je vše. Při dalším startu se zobrazí namísto standardní černé obrazovky Windows XP vámi zvolený skin.
Samozřejmě nepočítám s tím, že vám bude stačit těch pár základních skinů, takže spousty dalších si můžete stáhnout zde:
http://www.skinbase.org/section.php?sections=BootSkin
http://www.wincustomize.com/Skins.aspx?LibID=32
Stažené skiny můžou být ve 2 formátech - zazipované soubory (adresář), které stačí nakopírovat do adresáře s nainstalovaným programem a podresáře skins, anebo ve formátu souboru xxx.bootskin, který je potřeba naimportovat v programu přes menu File/Import from file…
---
2. Přihlašování
Ve Windows XP jsou 2 možnosti přihlašování - klasické přihlašovací okno známé např. z Windows 2000 nebo úvodní obrazovka umožňující rychlé přepínání uživatelů, která je defaultně nastavená. Jejich nastavení se provádí v Ovládací panely/Uživatelské účty. Uživatelské účty můžete spustit i příkazem nusrmgr.cpl ve Start/Spustit…
---
Úvodní obrazovka
Používání úvodní obrazovky se zapíná v položce Změnit způsob přihlašování a odhlašování uživatelů, pokud zaškrtnete možnost Používat úvodní obrazovku. Tato volba je defaultně nastavena po instalaci Windows XP.
---
Rychlé přepínání uživatelů - umožňuje přepnout se mezi uživately (uživatelskými účty), aniž byste se museli odhlašovat. Tato možnost se zapíná/vypíná také v položce Změnit způsob přihlašování a odhlašování uživatelů zaškrtnutím nebo odškrtnutím volby Povolit rychlé přepínání uživatelů. Tato možnost je také defaultně nastavena po instalaci Windows XP.
---
Změna ikony uživatele - změnit ikonu uživatele, která se zobrazuje na úvodní obrazovce, lze kliknutím na příslušný účet a dále výběrem volby Změnit obrázek, kde si vyberete jednu z ikon a potvrdíte klikem na tlačítko Změnit obrázek. Jestliže se vám nelíbí žádná ze standardních ikon klikněte na odkaz Procházet obrázky a vyberte si jakýkoliv obrázek uložený na HDD. Velikost takto vybraného obrázku bude automaticky změněna na potřebnou velikost 48x48 pixelů (je tedy jasné, že čím větší obrázek vyberete, o to méně bude rozeznatelný v tak malé velikosti).
---
Změna úvodní obrazovky - vzhled úvodní obrazovky je uložen v souboru WINDOWS\system32\logonui.exe. Změna přímo v souboru je hodně složitá a vyžaduje velké zkušenosti s úpravou exe souborů. Nicméně to lze použitím zmíněné utilitky Resource Hacker.
Mnohem jednodušší je použít aplikaci LogonStudio od stejné firmy, která vytvořila i BootSkin.


Jejich ovládání je podobné. Označením úvodní obrazovky a klikem na tlačítko Apply ji nastavíte. Pomocí LogonStudia si můžete vyrobit i vlastní úvodní obrazovku.
Mimo 3 standardní úvodní obrazovky, které jsou součástí programu, si můžete stáhnout spoustu dalších zde:
http://www.skinbase.org/section.php?sections=logonstudio
http://www.wincustomize.com/Skins.aspx?LibID=26
Stažené skiny můžou být ve 2 formátech - zazipovaný adresář se soubory, který stačí nakopírovat do adresáře s nainstalovaným programem, anebo ve formátu souboru xxx.logonxp, který zavedete do programu pouhým dvojklikem myší na tento soubor.
---
Klasické přihlašovací okno
Ti, kterým nevyhovuje úvodní obrazovka si mohou nastavit klasické přihlašovací okno, které je známé z Windows 2000. To je možno nastavit opět v Uživatelských účtech, v položce Změnit způsob přihlašování a odhlašování uživatelů odškrtnutím možnosti Používat úvodní obrazovku.
Změna barvy pozadí přihlašovacího okna - pokud někomu nevyhovuje barva pozadí přihlašovacího okna, může si ho změnit v registrech, konkrétně v klíči HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors. Položka, ve které se mění barva se jmenuje Background. Dvojklikem na tuto položku se otevře okno s možností změnit zadanou hodnotu. Barva je uvedena ve formátu RGB, tzn. kombinací odstínů červené (red), zelené (green) a modré (blue) barvy. Ve stejném pořadí se zapisují do této hodnoty s mezerou mezi jednotlivými složkami (např. 150 0 150).
Pozn. Chcete-li zjistit RGB hodnotu barvy spusťte si Malování ve Start/Programy/Příslušenství. Dvojklikem na některý z barevných čtverečků ve spodní liště programu se otevře okno Upravit barvy, kde klikněte na tlačítko Definovat vlastní barvy >>. Kliknutím myší na různé místa ve větším okně připomínajícím duhu si můžete volit různé barevné odstíny. Sytost zvolené barvy se nastavuje v tenké vertikální lince na pravém okraji okna. Jak zvolená barva a sytost vypadá můžete vidět v menším obdélníčku pod "duhovým oknem". Hodnotu RGB aktuální barvy uvidíte vpravo dole v políčkách Červená, Zelená, Modrá.
Nastavení obrázku v pozadí přihlašovacího okna - pokud vás nebaví jednobarevné pozadí přihlašovacího okna, můžete si zde nastavit obrázek. Toto provedete také v registrech, v klíči HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop. Název souboru i s úplnou cestou musíte vložit do hodnoty Wallpaper (např. C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Ostrov.bmp). Pozor, obrázek musí být ve formátu bmp! Styl zobrazení obrázku se nastavuje v hodnotě WallpaperStyle, kde je možno zvolit 3 volby: 0 = vycentrovaný, 1 = kaskádovaný, 2 = roztažený na celou obrazovku (je to stejné nastavení jako pro obrázek na ploše).
---
Skrytí uživatelského účtu
Nechcete-li, aby některý z uživatelských účtů byl vidět během přihlašování, je možno jej skrýt stejně, jako je standardně skrytý účet Administrator. Toto nastavení se provádí v registrech. V editoru registrů se přepněte do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList. V pravé části editoru klikněte pravým myšítkem a vyberte Nový/Hodnota DWORD. Do názvu hodnoty napište přesný název účtu a zavřete editor.
Při příštím přihlašování bude tento účet skrytý, ale stále se na něj můžete přihlásit dvojitým stiskem Ctrl+Alt+Delete.
Pokud budete chtít tento účet znova zobrazovat, stačí v registrech tuto nově vytvořenou hodnotu vybrat a smazat pomocí klávesy Delete.
---
Automatické přihlášení k účtu
Pokud máte pouze 1 účet vytvořený na svém PC nebo se přihlašujete neustále pouze k jednomu z účtů, může být pro vás výhodné nastavit si automatické přihlášení k tomuto účtu. Toto nastavení můžete provést:
1. v registrech, kde si najdete klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon a změňte hodnoty:
AutoAdminLogon - nastavte na 1 (číslo 0 vypíná tuto možnost)
DefaultUserName - vložte přesný název účtu, ke kterému se budete automaticky přihlašovat
DefaultPassword - zadejte heslo k nastavenému účtu. Jestli heslo nepoužíváte, tak tuto hodnotu nenastavujte!
Pozn. Jestliže některá z těchto hodnot v klíči Winlogon není, budete ji muset vytvořit klikem pravým myšítkem a vybráním volby Nový/Řetězcová hodnota. Takto vytvořenou hodnotu budete muset nazvat přesně tak, jak je uvedeno výše.
2. v nastavení účtů přes Start/Spustit… a spuštěním control userpasswords2. Na kartě Uživatelé zrušíte zaškrtnutí volby Před použitím počítače musí uživatelé zadat uživatelské jméno a heslo.
---
Nastavení účtů
V této části popíšu pokročilé nastavení účtů, které se ale hlavně využívá pro sítě. Na domácích počítačích se nepoužívá, ale pokud to chcete vyzkoušet, je to vaše věc.
Popíšu zde pouze část nastavení, které by mohly mít smysl v domácích podmínkách. Pokud byste se zajímali o všechna nastavení, určitě si najdete jejich význam na internetu.
Nastavení se provádí v Zásadách skupiny (spuštění viz začátek příspěvku). V Zásadách si rozbalíte větev Konfigurace počítače/Nastavení systému Windows/Nastavení zabezpečení a dále:
1. Zásady účtů
Zásady hesla
Změna se provádí dvojklikem na příslušnou položku a změnou nastavení v otevřeném okně.
Heslo musí splňovat požadavky na složitost - povolením této možnosti určujete, že hesla k účtům musí obsahovat aspoň 3 následující podmínky:
- znaky velkých písmen anglické abecedy (A-Z)
- znaky malých písmen anglické abecedy (a-z)
- základní číslovky (0-9)
- interpunkční znaménka a symboly (např. ! § # & @ %)
Defaultně je tato možnost zakázána.
Maximální stáří hesla - určuje maximální dobu ve dnech, po kterou platí heslo. Po uplynutí této doby si systém vynutí změnu hesla. Pro vypnutí této funkce zadejte 0 dnů a heslo bude platit stále, dokud ho sami nezměníte (defaultně nastaveno).
Minimální stáří hesla - určuje minimální dobu ve dnech, po kterou musí platit heslo (systém nedovolí jeho změnu před uplynutím této doby). Pro vypnutí této funkce zadejte 0 dnů a heslo bude možno měnit kdykoliv (defaultně nastaveno).
Minimální délka hesla - určuje kolik znaků musí minimálně heslo obsahovat. Pokud nastavíte 0 vypnete veškeré nastavení hesel a systém nebude heslo vyžadovat. Toto nastavení je vhodné pro domácí počítače, kde není nutnost používání hesel.
Ukládat hesla všech uživatelů v doméně pomocí reverzibilního šifrování - toto nastavení poskytuje podporu pro aplikace, které vyžadují znalost hesla uživatele. Pokud to nevyžaduje nějaká aplikace, nechejte na Zakázáno.
Vynutit použití historie hesel - toto nastavení určuje počet hesel, které musí být jedinečné. Po vyčerpání tohoto počtu můžete použít některé ze starších hesel. Nastavením 0 je tato možnost vypnuta a historie hesel se neukládá.
Zásady uzamčení účtů
Další Zásady účtů, které se dají nastavit jsou Zásady uzamčení účtů. Ale toto nastavení je naprosto zbytečné pro domácí počítače a jenom by to přineslo zbytečné problémy a hádky, pokud by se někomu zamkl účet. Takže tato nastavení přejdu.
2. Nastavení uživatelských práv
Uživatelská práva se nastavují opět v Zásadách skupiny, ale už ne v části Zásady účtu, ale v Místní zásady/Přiřazení uživatelských práv. Toto nastavení se ale neprovádí jen pro jednotlivé účty, ale také pro skupiny, do kterých jsou účty přiřazeny!
Je možno nastavit hodně parametrů, proto uvedu jenom ty nejdůležitější, které mají smysl v domácím prostředí:
Odepřít místní přihlášení - pokud zde uvedete některý z uživatelských účtů, znemožníte mu tím přihlášení k počítači
Odepřít přístup k tomuto počítači ze sítě - pokud zde uvedete některý z uživatelských účtů, znemožníte mu tím přístup k tomuto počítači ze sítě
Provádět úlohy údržby svazku - skupina uživatelů zde uvedená má právo provádět údržbu disku (např. defragmentaci)
Vynutit vypnutí ze vzdáleného systému - určuje, kdo má možnost vypnout počítač z jiného místa v síti
Vytvořit stránkovácí soubor - určuje, kdo má právo vytvářet stránkovací soubor (pagefile)
Zálohovat soubory a adresáře - uvedení uživatelé/skupiny mají možnost obcházet oprávnění k souborům, adresářům, registrům kvůli zálohování systému
Zavést a vyřadit ovladače zařízení - uvedení uživatelé/skupiny mohou instalovat a odebírat ovladače zařízení (neplatí pro zařízení typu Plug and Play)
Změnit systémový čas - určuje kdo může měnit systémový čas
---
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Mám se tu dál plácat s tímhle blogem nebo se na to mám vybodnout?

plácej se dál:) 29.7% (133)
plácej, ale přidej 12.7% (57)
hmmm... 13.6% (61)
vybodni se na to 15.4% (69)
radši to tu smaž 12.7% (57)
nezajímá mě to 15.8% (71)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama